Hantverksteknik Mars


Foton: Mars 2011
Den här gången använde jag mig av rosor, gerbara, vide, och björkris i det ena arrangemanget. I det andra använde jag tulpaner och vide.

Underbara vår


Foton Mars 2011
Jag har hittat mycket nu när snön har smält bort, som vårgäck, lönnknoppar, och vide.

Krokus och blåsippa

Foto: vår 2010
Kan inte våren komma snart!?

Fly away

Foto: Höst 2010


Ta hand om naturen

Trädgård

Alla grönsaker, och frukter som du kan köpa i affären är inte alltid odlad här i Sverige. Lika så är det med blommor i blomsteraffären. Vi bor i Norden där klimatet blir kallt under vintern och där man inte kan odla grönsaker och blommor året runt. Men ändå kan vi köpa blommor och grönsaker även på vintern, tack vare transporter ifrån all jordens kontinenter till Sverige. Transporter ifrån andra länder har blivit vanlig när vi började använda oss av fossilt bränsle som olja. Det är bra att vi kan ta del av blommor även på vintern, men miljön påverkas och det är ingen nyhet. Varje dag släpps det ut stora mängder av avgaser ifrån bland annat lastbilar och flygplan som transporterar det som har odlas i varmare länder till Norden.

Avgaserna har en stor inverkan på miljön, idag talas det mycket om växthus effekten, och om försurning av land och sjöar. Vid förbränning av fossila bränslen släpps det ut svavel- och kväveoxider, koldioxid, och olika sorts tunnmetaller som förorenar naturen. I stora städer är avgaserna ifrån bilar ett stort problem för trädgårds odlare hemma, de måste undvika att odla i närheten av vägarna för att slippa få sin odling förorenad av tunnmetaller. En undersökning i Stockholm har visat att man inte ska odla grönsaker närmare än 25-30 m intill en starkt trafikerad väg.

Om oljan tog slut skulle hela våran livsstil förändras, i alla fall till en början innan man har kommit på något annat som kan driva våra bilar. När man inte kan transportera mat ifrån andra länder kommer vi behöva odla mer här i Sverige istället. Det skulle skapas mer jobb inom odling eftersom vi inte kan transportera mat och för att allt tar längre tid att odla utan till exempel traktor. Jag tror inte att man skulle ha tid till att odla lika mycket blommor då, eftersom mat är viktigare. Florist yrket hade nog blivit ersatt med andra jobb, eftersom blommor är en mer lyx grej, det behöver vi inte för att överleva. Det blir mer som förr i tiden, man odlar för att mätta människor och djur. Eftersom arbetslösheten är stor i Sverige i dag tycker jag att fler jobb borde skapas inom odling, då får vi ett större sortiment på närproducerad mat och vi slipper köpa in lika mycket mat ifrån andra länder.

Idag i Sverige odlar man det som säljer bra och det som går bra att odla här. Till exempel odlar vi mycket potatis, jordgubbar, tulpaner, och äpplen, men bara under en viss period om året. Därför är det viktigt att skörden blir fin och bra, om man vill tjäna något på det. För att förhindra att det man odlar blir förstörs av skadedjur, besprutar man med besprutnings medel som håller dem borta. Man använder också konstgödsel för att få en bra skörd. Konstgödsel gör att växterna växer bra, men en del av gödslet hamnar tillslut i sjöar och bidrar till övergödning. Man kan använda riktigt gödsel från djur och kompost av växter, som inte bidrar till övergödning eftersom det redan är en del av det naturliga kretsloppet och ger inte ett överskott att ex: kväve . Men konstgödsel ger antagligen ett bättre resultat, och det är därför det används mest. Kväve finns i luften men det behövs ske en sorts kvävefixering för att växterna ska kunna kan ta upp det. Det konstgjorda kvävet som finns i gödsel i form av ammoniak får vi fram genom att låta väte reagera med kväve. Naturligt kan kväve fixering ske av bakterier som ex: sitter på baljväxters rötter då bildas ammonium, nitrit, eller nitrat som växterna kan ta upp.

Det som också påverkar vad vi odlar idag är växthusen. Förr kunde man inte få upp värme på samma sätt vi odling som man kan i ett växthus. Med växthus kan man odla sådant som inte trivs så bra i vårat klimat, och man kan också lättare undvika skadedjur. I växthus får vi en längre varm period som är tillräkligt varm för att odla i, samma funktion har drivbänkar. En annan sak som påverkar vad vi odlar är vad som är ”inne” just nu. Förr var det brist på kunskap om odling och brist på fröer som styrde vad vi odlade, men idag är det lätt att få tag på det.

Idag blir det allt vanligare att vi odlar ekologiskt, och det tycker jag är ett steg i rätt riktning. Man kan inte hålla på att bespruta som vi gör idag, man tar dör på flera unika organismer som vi inte har någon aning om vilken del den har i det naturliga kretsloppet. Man vet inte riktigt vad följderna blir av alla konstgjorda ämnen och vilka arter som påverkas. Människan borde använda sig av odlingsmetoder som är anpassade tillsamspelet i naturen. Det bästa för miljön hade varit att vi odlade som vi gjorde förr utan traktor, utan konstgödsel, och utan besprutnings medel. Det Finns en gård i Oskarshamn där man har valt att göra precis det. De använder sig av sina hästar istället för att använda traktorn. Jag tycker att fler bondgårdar borde vara så.

Det spelar ingen roll om du odlar för eget bruk, om du odlar för att sälja, om du odlar i växthus, eller om du odlar på friland man borde ändå tänka på miljön! Använd dig av så mycket naturliga odlings metoder som möjligt , och ta hand om naturen!!


Underbara blommor


Detta arrangemang gjorde jag i början på mars.

Ljus


Foto: Mars 2011

Rosa pelargon


Foto: vår 2009

Tulpaner


___________8__88_____8
____________88_8__8_____8
___________888_____88___88888
__________8888______88_8____88
_________8888_______88______8_8
..._________8888_______88______8_8
_________8888_______8_______8
_________8888_____8_______8
__________88888____8______8
___________8888888______8
__888_________88888_8
8888888________88_____
_8888888_______8_____
__888888_______88_____
___88_____8_____8_____
____8______8____8_____8_88
_______8888_8__88_8_88888
_____888888_8_88__8888888
____8888888__88______88888
____88888_____8_________888
____88_________8__________8
_____8_________8_____
_______________8_____
____________8_8_____
_____________88_8_____
______________88_____
______________8_____En glimt av sommaren


Foto sommaren 2010


RSS 2.0